ORJİNAL/SWB/TELEX KONŞİMENTO

Yük taşımacılığında kullanılan taşıma evrakı, konşimento olarak adlandırılmaktadır. İtalyanca dilinde kullanılan conoscimento kelimesinden Türkçemize geçmiş olan konşimento; gönderici, alıcı, yüke ait bilgilerin yer aldığı ve taşımacılığı belgeleyen bir evrak ve taşıyan ile taşıtan arasında düzenlenmiş resmi bir anlaşmadır. Denizyolu yük…

RO-RO TAŞIMACILIĞI

Lojistik sektöründe sıkça telaffuz edilen Ro-Ro taşımacılığı, Türkiye ile Avrupa arasındaki ticaretin gelişiminde önemli rol oynamaktadır. Ro-Ro taşımacılığı; karayolu ve demiryolu yük taşımacılığında kullanılan ve kendi tekerleği ile hareket edebilen veya çekici ile taşınabilen; araç, makine ve taşıma ünitelerinin, Ro-Ro…

İŞLETMELERİN STOK YÖNETİM MODELLERİ, STOK TUTMA SEBEPLERİ VE DEPO ÜSTYAPI TERCİH KRİTERLERİ İŞLETMELERİN STOK YÖNETİM MODELLERİ Üretimin sürdürülebilirliğinin tüketime bağlı olma prensibi doğrultusunda, tedarik zincirinde yer alan tüm üyelerin, sorumlu oldukları ürün ve/veya hizmetleri gerekli ve yeterli miktarda hazırda bulundurmaları…

COVID-19 SONRASINDA TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNİN KİLİT UNSURLARI                Covid-19 salgını sebebiyle uluslararası ticaretin kısıtlanması ve sınır kapılarının tedbirli olarak kapatılması, ekonominin temel taşlarından arz ve talep dengelerinin bozulmasına yol açmıştır. Dünya, lojistik sektörünün; bir vücudun nefes alış verişi kadar hayati rolünün…

KİTLESEL PAZARLAMA VE ÇİZGİ ALTI PAZARLAMA (Above The Line & Below The Line) Reklamcılık sektöründe ürün veya markayı tanıtmak için kullanılan yaygın pazarlama stratejileri, pazarlama bütçesinin harcanması ve hedeflenen kitle bakımından; Kitlesel Pazarlama ve Çizgi Altı Pazarlama olarak ikiye ayrılır….

QUESTIONING CULTURE

DISCOVERING THE TRUTH A question is defined as a sentence that seeks an answer for the purpose of information collection, tests and research. Good questions produce accurate responses and this aids in collecting actionable quantitative and qualitative data. The art…

SORU SORMA SANATI

IN ENGLISH GERÇEĞİ KEŞFEDİN Bilgi ve iletişim çağında olmamız sebebiyle süregelen sorunların birçoğu, iletişim problemlerinden kaynaklanmaktadır. Sağlam bir iletişim köprüsünün kurulabilmesi, doğru ve iyi yapıya sahip sorularla mümkündür. Soru; bilgi toplamak, test etmek ve araştırma yapmak amacıyla, cevap arayan cümle…

INCOTERMS 2020 İLE GELEN YENİLİKLER

Incoterms; Uluslararası Ticaret Odası(ICC – International Chamber of Commerce) tarafından düzenlenen ve ihracata konu eşyanın taşınması esnasındaki; risk, sorumluluk ve maliyetlerin taraflar arasında dağılımını belirleyen kurallardır. Uluslararası Ticaret Odası (ICC) tarafından 1936 yılından beri yayınlanan Ticaret Koşullarının Yorumlanmasında Uluslararası Kurallar…

KONTEYNER ÜZERİNDEKİ İŞARETLEMELER

Konteyner üzerinde yer alan işaretler, çoğu zaman karmaşık olarak nitelendirilir. Daha anlaşılabilir hale getirebilmek adına, konteyner üzerinde yer alan ifadelerin anlamlarına hep birlikte göz atalım; RAVU 8972355 : İlk üç harf, konteyner sahibinin BIC Kodu’dur. BIC Code (Bureau International des…

ETKİLİ SATIŞ GÖRÜŞMESİ İÇİN 4 İPUCU

Daha çok bilgiye sahip olduğumuzda, etkili bir satış görüşmesinin sahip olacağı unsurları belirlemek için diyalogları ayrıntılı bir şekilde inceleyebiliriz. Bu sayede, fırsata kapalı gördüğümüz bir satış kanalının; verimli bir satış görüşmesi sonucunda, parlak bir sonuç getirmesi sağlanabilir. Satış liderlerinizi sizlerden…