KONTEYNER ÜZERİNDEKİ İŞARETLEMELER

Konteyner üzerinde yer alan işaretler, çoğu zaman karmaşık olarak nitelendirilir. Daha anlaşılabilir hale getirebilmek adına, konteyner üzerinde yer alan ifadelerin anlamlarına hep birlikte göz atalım;

RAVU 8972355 : İlk üç harf, konteyner sahibinin BIC Kodu’dur. BIC Code (Bureau International des Containers ed du Transport Intermodal); ISO-6346 kuralları çerçevesinde zorunlu hale getirilen bir standarttır.

İlk üç harfi takip eden harf, ekipmanın tipini belirtmektedir. Sıklıkla karşılaştığımız “U” harfi; tüm taşınabilir konteynerleri ifade etmektedir. “J” harfi; sökülüp takılabilir ekipmana sahip taşıma ünitelerini veya konteynerleri gösterir. “J” harfi; römork, araç kasası tipindeki taşıma ünitelerine tahsis edilmektedir.

6 haneli Numara serisi, konteyner sahibi firma tarafından belirlenen ve konteynerleri ayırt etmek için kullanılan rakamlardır.

Genellikle çerçeve içinde yer alan son rakam ise, kontrol numarası olarak bilinir. Hesaplanmasında izlenecek yol şu şekildedir;

Öncelikle, ilk dört harfin sayısal değerleri, aşağıdaki tablodan belirlenir. Ardından 10 haneli harf ve sayı dizisi, sırasıyla; 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256 ve 512 sayıları ile çarpılır.

Çarpım işlemlerinin sonuçları toplanır. Çıkan sonuç 11’e bölünür ve çıkan sonucun tamsayı kısmı dikkate alınır.

4889 / 11 = 444,45 -> 444

Çıkan sonuç; 11 ile çarpıldıktan sonra, 10 haneli harf ve sayı dizisinin sayısal değerlerinin çarpım toplamından çıkarılır.

444 x 11 = 4884 -> 4889 – 4884 = 5

  1. 22G1   : ISO Grup Tipinin ifade edildiği koddur. Genellikle ölçülerine göre kodlar ayrıştırılmaktadır. İlk rakam, konteynerin uzunluk bilgisinin ; 2. Rakam ise en ve boy ölçülerinin hangi konteyner tipine göre olduğunu simgeler. Son iki hanede yer alan harf ve rakam ise, konteynerin özelliklerine göre tipini belirlemektedir.
  2. Max. Gr. : Yükleme yapıldıktan sonra tartıma tabi tutulacak konteynerin, toplam ağırlığını ifade eder. Bazı konteynerlerde yer alan Payload ibaresi ise, toplam yükleme yapılabilecek kapasiteye işaret etmektedir.
  3. Tare    : Dara ağırlığıdır. Konteyner boş ağırlığını temsil etmektedir.
  4. Cu.Cap : Hacim kapasitesini, metreküp ve cubic foot(0,028 cbm) cinsinden göstermektedir.

Bir yanıt yazın