Etiketleme ve Levhalandırma

Tehlikeli maddelerin sınıflandırmalarına istinaden, Tablo A Sütun 5’te yer alan rakamlar dikkate alınarak etiketlendirme yapılır. Ayrıca, üretici firmanın düzenlediği MSDS Formu’nda yer alan, tehlikeli maddeye ilişkin çevre etkileri ve taşıma şartlarına istinaden ek etiketler dikkate alınır.

Etiketleme, sınıfları gösteren baklava dilimindeki şekilleri konu alır. İşaretlendirme ise, hareket halindeki veya bekleme konumundaki  tehlikeli madde için, emniyet ve güvenlik bilgilerinin bulunduğu kare veya dikdörtgen şeklindeki sembolleri kapsar.

Dış Ambalaj (Overpack) Örneği

Etiketlendirme ve işaretlendirme, paket ve/veya ambalaj üzerine uygulanır.  Bir dış ambalaj(overpack) söz konusu ise, dıştaki ambalajların üzerindeki etiket ve işaretlendirmelerin açıkça görülmediği hallerde,  dış ambalaj üzerine de açıkça görülmesi kaydıyla bir etiket ve işaretlendirme işlemi uygulanmalıdır.Levhalandırma ise, taşıma ünitesi ve/veya araç üzerinde uygulanır.

Araçların ve taşıma ünitelerinin üzerinde yer alan turuncu levhalar, konu tehlikeli maddenin Tehlike Tanımlama Numarası ve UN Numarasını içerir. Boş turuncu levhalar ise, muafiyet kapsamında yapılan Tehlikeli Madde taşımalarında, taşıma aracı ve ünitesini ilgili bölümlerinde bulundurulur.

Turuncu Levha(Placard) Örneği

 

 

 

Bir yanıt yazın