INCOTERMS 2020 İLE GELEN YENİLİKLER

Incoterms; Uluslararası Ticaret Odası(ICC – International Chamber of Commerce) tarafından düzenlenen ve ihracata konu eşyanın taşınması esnasındaki; risk, sorumluluk ve maliyetlerin taraflar arasında dağılımını belirleyen kurallardır.

Uluslararası Ticaret Odası (ICC) tarafından 1936 yılından beri yayınlanan Ticaret Koşullarının Yorumlanmasında Uluslararası Kurallar (Incoterms – International Commercial Terms), son dönemlerde 1990, 2000 ve 2010 olmak üzere 10’ar yıllık periyodlarla güncellenmektedir. Incoterms olarak bilinen ticari teslim şekilleri, sürekli gelişen küresel ticaret ortamına uyum sağlayabilmek için, Uluslararası Ticaret Örgütü tarafından 2020 yılında yürürlüğe konulmak üzere güncellenmeye hazırlanıyor.

Incoterms 2020, önceki çalışmalarda Avrupalı uzmanların çoğunlukta olmasına karşın, ilk kez Çin ve Avustralya’dan temsilciler içeren bir Uzman Komite tarafından hazırlanmaktadır. Bu Komite, Uluslararası Ticaret Odası’nın 150 üyesinden ve dünyanın dört bir yanından avukatlar, tüccarlar ve şirket temsilcilerinden (çoğunlukla Ticaret Odaları) gelen farklı sorunları görüşmek üzere düzenli olarak toplanmaktadır.

Genel süreç, işleyişin gözlemlenmesi, iyileştirilebilecek kuralların tespit edilmesi, yürürlükteki kuralların ve karşılaşılan durumların incelenmesinden oluşmaktadır.

2019 yılının Eylül ayında Uluslararası Ticaret Odası’nın yüzüncü yıl dönümünde tanıtılan Incoterm 2020 Kuralları, resmi olarak yürürlüğe gireceği 1 Ocak 2020 tarihinden kullanılması yönünde teşvik edilmektedir.

Incoterms 2020 içeriğinde yapılması planlanan değişiklikler aşağıdaki gibidir;

DAT Teslim Şeklinin DPU Olarak Değiştirilmesi

DAT (Delivered At Terminal) teslim şeklinde; satıcı, yükü alıcının ülkesinde belirlenen bir teslimat terminaline, varış noktasında boşaltma işlemi de dahil olmak üzere, yükü teslim etmekle yükümlüdür. Boşaltma işlemi satıcının sorumluluğunda olmakla birlikte, yurtdışı gümrük işlemleri alıcının yükümlülükleri arasında yer alır. Anlaşılan yurtdışı gümrük işlemlerinin yapılacağı adreste boşaltma işlemi yapıldıktan sonra, tüm risk satıcıdan alıcıya geçer.

DPU (Delivered At Place Unloaded) teslim şekli ise; alıcı ve satıcının anlaşmaya vardığı, alıcının ülkesindeki herhangi bir adreste, boşaltma işlemi dahil teslimatın yapılmasını ifade eder. 2010 kurallarında geçerli olan DAT teslim şeklinden farkı, «terminal» yerine «adres» kelimesinin kullanılmasıdır. İthalat gümrük işlemleri alıcının sorumluluğunda iken, teslimat adresindeki boşaltma işlemi satıcının sorumluluğundadır. Terminal kelimesinin; alıcı ve satıcı tarafından mutabık kalınan ithalat gümrükleme adresi olarak değiştirilmesi, teslim şeklini daha anlaşılabilir hale getirmiştir.

CIP ve CIF Teslim Şekillerinin Sigorta Kapsamında Değişiklik

The Incoterms 2010 uyarınca; CIP (Carriage and Insurance Paid to) ve CIF (Cost, Insurance & Freight) teslim şekillerinde, satıcı tarafından dar kapsamlı (Tam Ziya Klozu, C Kloz) sigorta yaptırılması gereklidir.

The Incoterms 2020 ile birlikte, satıcının sorumlu olduğu süreci kapsayan sigortanın, geniş kapsamlı sigorta (All Risk, A Kloz) şartlarına sahip olması gereklidir. Ancak, farklı kapsamlı bir sigorta seçme hakkı, tarafların insiyatifine bırakılmıştır. Buradaki amaç, tarafların mağduriyetinin önlenmesidir.

FCA Teslim Şeklinin Akreditifli Taşımalarda Kullanılabilmesi

FCA (Free Carrier) teslim şekline gelen güncelleme ile birlikte, bu teslim şeklinin akreditifli yüklemelerde de kullanılabilmesinin önü açılmıştır. Normal şartlarda akreditifli yüklemelerin ihtiyaç duyduğu «taşıta yüklendi(on-board)» ifadesi sebebiyle, denizyolu dışındaki taşıma türlerinde de –yanlış olmasına rağmen- FOB teslim şekli kullanılmaktaydı. The Incoterms® 2020 ile birlikte; nakliyeciye teslim şartını da kapsayan FCA teslim şeklinin, -denizyolu dışında- akreditifli ödeme şekliyle yapılacak taşımalarda kullanılabilmesi mümkün hale gelmiştir. Yükün ana taşımayı yapacak taşıta yüklendiği ve «on-board» ifadesinin yer verildiği FCA teslim şeklindeki yüklemelerde, akreditifli ödeme şekli kullanılabilecektir.

Tarafların Sorumluluklarının Sözleşmeye Aktarılması

The Incoterms 2020 sürümüyle birlikte; ihracat ve ithalatta gümrük işlemleri yapma zorunluluğu, alıcının malları devralma yükümlülüğü, malların yükleme adresinden nihai varış noktasına kadar taşınması için, satıcı ile alıcı arasındaki risklerin dağılımı gibi konularda; karar kılınan teslim şeklinin 10 ana başlıkta açıklanması için sözleşme taslağı hazırlanmıştır. Tarafların görev ve sorumluluklarının açık ve anlaşılır biçimde ifade edilebilmesini kolaylaştıran bu uygulamayla birlikte, tarafların maliyet ve sorumluluk konularında ihtilaf ve anlaşmazlık durumlarının ortadan kaldırılması amaçlanmaktadır.

Satıcının Zorunlulukları Alıcının Zorunlulukları
A 1. Genel Taahhütler B 1. Genel Taahhütler
A 2. Teslimat B 2. Tesellüm (Teslim Alma)
A 3. Risk Transferi B 3. Risk Transferi
A 4. Taşıma Sorumlulukları B 4. Taşıma Sorumlulukları
A 5. Sigorta B 5. Sigorta
A 6. Teslimat/Taşıma Evrakı B 6. Teslimatın Kanıtı
A 7. İhracat/İthalat Gümrük İşlemi B 7. İhracat/İthalat Gümrük İşlemi
A 8. Kontrol/Paketleme/Etiketleme B 8. Kontrol/Paketleme/Etiketleme
A 9. Masrafların Dağılımı B 9.Masrafların Dağılımı
A 10. İhbar/Tebliğ Durumları B 10.İhbar/Tebliğ Durumları

Son güncelleme ile birlikte, son 10 yılda meydana gelen değişikliklere uyum sağlanılarak, ihracatçılar ile ithalatçılar arasındaki uluslararası ticaretin kolaylaştırılması beklenmektedir.

Yeni sürümün en önemli hedeflerinden bir tanesi, mevcut teslim şekillerini basitleştirmek olacaktır. Uluslararası Ticaret Odası tarafından kısa zamanda tüm firmalar tarafından kullanılmaya başlanması hedeflenen The Incoterms 2020 teslim şartları, 2010 sürümünün geçerliliğini ortadan kaldırmamaktadır. Ancak, yenilenen kuralların tam anlamıyla uygulamaya geçişi uzun bir zaman alacaktır.

Konu hakkında hazırladığım sunum dosyama, The-Incoterms-2020 bağlantı adresine tıklayarak erişebilirsiniz.

Kaynak :

  1. https://www.tradefinanceglobal.com/freight-forwarding/incoterms-2020/
  2. https://www.tradefinanceglobal.com/freight-forwarding/incoterms/
  3. https://iccwbo.org/resources-for-business/incoterms-rules/incoterms-2020/

“INCOTERMS 2020 İLE GELEN YENİLİKLER” üzerine 2 yorum.

Bir yanıt yazın