Dökümanlar

Araç İçi Yazılı Talimat : Taşıma esnasında meydana gelebilecek kazaya bağlı bir acil durumda, uygulanacak eylem planını kapsayan evraktır. Taşıyıcı, araç ekibinin her bir üyesinin; talimatları anladıklarından ve bu talimatları düzgün şekilde yerine getirebileceklerinden emin olmalıdır. (Referans 5.4.3) Tehlikeli Madde…

ADR ARAÇ UYGUNLUK BELGESİ(T9) VE BAŞVURU SÜRECİ

ADR Anlaşması, tehlikeli madde taşıyan araç ve teçhizatına ilişkin teknik muayene standartlarını, taraf ülkelerin kamu kurumlarınca uygulanması bakımından belirlemiştir. Amaç, taşıma esnasında oluşabilecek can kaybı ve çevresel etkileri en aza indirgemektir.  Bu bağlamda; tehlikeli yük taşıyan araçların ve üst yapılarının teknik muayenelerinin etkin…

TIANJIN LİMANI’NDA YAŞANAN PATLAMA

Dünya’nın en işlek 10. Limanı olan Tianjin’deki tehlikeli madde deposunda yaşanan, üzücü patlama olayından sonra, gözler olayın yaşandığı bölgeye çevirildi. Uzaydan da gözlemlenen patlamanın; ilkinin 3 ton ve ikincisinin 21 tonluk TNT patlamasına eşdeğer olduğu tespit edildi.      …

Ambalajlama

Ambalaj : İçerdiği  maddenin bütünlüğünü ve güvenliğini sağlayan tamamlanmış üründür. Ara Ambalaj : İç ambalaj ile harici ambalaj arasına yerleştirilen ambalajlardır. İç(İçteki)Ambalaj : Taşıma için bir harici ambalaja ihtiyaç duyulduğu durumlarda kullanılır. Kombine ambalajlama durumunda tercih edilir. Harici Ambalaj :…

Etiketleme ve Levhalandırma

Tehlikeli maddelerin sınıflandırmalarına istinaden, Tablo A Sütun 5’te yer alan rakamlar dikkate alınarak etiketlendirme yapılır. Ayrıca, üretici firmanın düzenlediği MSDS Formu’nda yer alan, tehlikeli maddeye ilişkin çevre etkileri ve taşıma şartlarına istinaden ek etiketler dikkate alınır. Etiketleme, sınıfları gösteren baklava…

TMGD

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı, ADR Anlaşması’nın 1.8.3 referansında yer alan açıklamaya göre, tehlikeli maddelerin;  karayolu ile taşınması, ambalajlanması, yüklenmesi, doldurma ve boşaltma işlemleri esnasında; insan, çevre ve mülklerin korunması için riskleri azaltma konusunda yardımcı olma sorumluluğu olan kişidir. TEHLİKELİ MADDE…