ADR

ADR(European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road) Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşmasıdır. Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik.Komisyonu girişimi ile 30 Eylül 1957 tarihinde yürürlüğe girdi. Bu tarihten itibaren günümüze kadar bazı değişiklikler yapılan anlaşmanın son hali, 1 Ocak 2003’te yayınlandı ve 1 Temmuz 2003’te uygulamaya geçti. 2007’de üye olan Malta ile birlikte, anlaşmaya taraf olan 48 ülke mevcuttur.

Uygulamada otoyol denetimleri, anlaşmaya taraf olan ülkeler tarafından yapılmakta olup, kural ihlali durumunda, ulusal kamu mevzuatına göre yasal işlem uygulanır. ADR Anlaşması’nın içeriğinde herhangi bir cezai yaptırım yer almamaktadır.

ADR 2019 TR

ADR 2019 EN Vol.I

ADR 2019 EN Vol.II