INCOTERMS 2020 EĞİTİMİ (3 SAAT)

LOJİSTİK VE TAŞIMACILIK NEDİR? LOJİSTİK SÜREÇTE ROL ALAN ÜYELER THE INCOTERMS® 2020 KURALLARI NEDİR? THE INCOTERMS® 2020 NELERİ BELİRLER? TAŞIMA MODLARINA GÖRE THE INCOTERMS® 2020 THE INCOTERMS® 2020 KULLANIM ÖRNEĞİ THE INCOTERMS® 2020 KURALLARI VE İŞLEYİŞİN GRAFİKSEL İNCELEMESİ

LOJİSTİK GENEL BİLİNÇLENDİRME EĞİTİMİ (3 SAAT)

Lojistik ve Taşımacılık Kavramları Lojistiğin Fonksiyonları Taşımacılık Türleri Taşıma Sözleşmeleri Taşımacılık Türlerinin Relatif İşleyişlerinin Karşılaştırılma Tablosu Taşıma Ekonomisini Etkileyen Faktörler Taşınan Mal Değerine Göre Taşımacılık Türlerinin Payı Taşımacılık Türlerine Göre Navlun Hesaplama

EMNİYET PLANI

Söz konusu tehlikeli maddelerin; kayıp, hasar ve çalınma durumlarında, acil durum planının devreye alınması gereklidir. Uygunsuz koşullar sonucunda, ekosistemi doğrudan etkileyen bu maddelerin, kontrol altında tutulması hayati önem taşımaktadır. Bu nedenle de, Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi sahibi firmaların, bir emniyet…

BREXIT SÜRECİ

29 Mart 2017 tarihinde Birleşik Krallık tarafından verilen Avrupa Birliği’nden çıkış kararı sonrasında, ayrılmanın nasıl ve ne zaman olacağı hakkında görüşmeler sürmekte. Bu karar sonrasında AB ile Birleşik Krallık arasında süregelen ticaretin nasıl etkileneceği ise, hala belirsizliğini koruyor. Öngörülen plana…

TMGDK YÖNERGESİ

Bilindiği üzere, Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması (ADR) paralelinde hazırlanan “Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik” 24/10/2013 tarihli ve 28801 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Tebliğ ile, 01/01/2018 tarihinden itibaren, tehlikeli madde ile…

TMGD TEBLİĞİ

19 Nisan 2017 tarihinde 30043 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren geçerli olacak Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliği ile birlikte, TMGD hakkında köklü değişiklikler getirilmektedir. Perakende satış yapan akaryakıt, LPG, CNG ve LNG istasyon işletmeleri…