TMGDK YÖNERGESİ

Bilindiği üzere, Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması (ADR) paralelinde hazırlanan “Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik” 24/10/2013 tarihli ve 28801 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Tebliğ ile, 01/01/2018 tarihinden itibaren, tehlikeli madde ile iştigal eden işletmelere TMGD istihdam etmek veya Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşlarından (TMGDK) hizmet almak zorunlu hale getirilmiştir.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşlarının Yetkilendirilmesi Hakkında Yönerge 18/07/2017 tarih ve 58352 sayılı Bakanlık Makam Oluru ile yayımlanmıştır.(1) http://www.kugm.gov.tr/BLSM_WIYS/TMKDG/tr/Mevzuat/genelgeler/20170914_104921_64574_1_64.pdf

Yayımlanmış olan tebliğde yer aldığı haliyle anlaşılır olmasına rağmen; TMGD hizmeti alma zorunluluğu bulunan işletmelerin belirlenmesi ve bu işletmelerin kontrolü hususları, henüz kamuoyu nezdinde sindirilememiş konulardır.

0/04/2014 tarih ve 15341 sayılı Bakanlık Makam Onayı ile yürürlüğe giren Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge uyarınca, bir takvim yılı içerisinde net elli ton ve üstü miktarlarda tehlikeli madde; dolduran, yükleyen, paketleyen, gönderen alan, boşaltan, tank-konteyner veya taşınabilir tank işletmecilerinin, Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi alması zorunludur. Ayrıca, yıllık işlem miktarına bakılmaksızın; Patlayıcı Maddeler (Sınıf 1), Zehirleyicive/veya Bulaşıcı Maddeler (Sınıf 6) ve Radyoaktif Maddeler (Sınıf 7) ile ilgili rol üstlenen işletmelerin, Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi alması mecbur tutulmuştur. (2) (2) http://www.ubak.gov.tr/BLSM_WIYS/TMKDG/tr/Belgelik/guncel_haber_arsiv/20150929_093646_64574_1_64896.pdf

Tehlikeli madde taşımacılığı sürecinde yer alan ve bir takvim yılı içerisinde net elli ton ve üstü miktarlarda işlem yapan, gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan olarak faaliyette bulunan ve Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi sahibi olan işletmeler ile toplam araç taşıma kapasitesi elli ton ve üzerinde olan taşımacılık işletmeler, 01/01/2018 tarihinden itibaren TMGD hizmeti almak mecburiyetindedir.

TMGDK kuruluşu için aşağıdaki şartların yerine getirilmesi gereklidir;

 • Bünyesinde en az; 3 (üç) yıl tecrübeye sahip 1 (bir) koordinatör TMGD (01/01/2016 tarihi ve öncesinde sertifikaya sahip olan TMGD) ve 2 (iki) TMGD istihdam edilmesi zorunludur. TMGD sertifikasına sahip kurucu ortakların, TMGDK bünyesinde TMGD hizmeti vermesi mümkündür.
 • En az Yüz bin lira (100.000 TL) ödenmiş sermayeye sahip olması gereklidir.
 • 5 yıl geçerli olacak bu yetki belgesi için, 50 bin (ElliBinTürkLirası) Türk Lirası ödenmelidir. Belge yenileme ücreti ise, belge ücretinin yüzde 50’si kadardır.
 • Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde belirtilen faaliyet alanları içerisinde tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı kapsamındaki hizmetleri verebileceğine dair ibarenin yer alması gereklidir.
 • Bir yetki belgesi altında; 1 (bir) TMGDK Merkezi bulunmalıdır. Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı bölgelerinde hizmet verebilmek için, 1 (bir) yetki belgesi altında birden fazla şube açılabilir. Açılacak her şube, yönergenin 5.ci maddesinin 3.cü fıkrasında belirtilen şartları sağlamalıdır. (Aşağıdaki 5. maddede yer almaktadır.) TMGDK Merkezi, UDHB bölgelerinden yalnızca birinde hizmet verebilir. TMGDK, birden fazla bölgede hizmet verebilmek için, şube açmalıdır. TMGDK Koordinatörü, yalnızca TMGDK Merkezi’nin hizmet verdiği bölgede TMGD hizmeti verebilir.
 • TMGDK’da verilen hizmetin niteliğine, personel sayısına ve çalışma şartlarına uygun olacak şekilde çalışma mekânları (yeterli sayıda tuvalet/lavabo vb.), toplantı salonu, arşiv odası, hizmet aracı bulunmak zorundadır. Hizmet aracının üzerinde dışarıdan görünecek şekilde firma ismi ve logosu, Bakanlık Logosu ile birlikte yer alır. Hizmet aracı 7 yaşını geçmemiş ve beyaz renkte binek araç olacaktır. Açılacak her şubede, bu maddede yer alan şartlar sağlanmalıdır.
 • Açılacak her yeni şubeye 1 (bir) şube sorumlusu atanmalıdır ve şubeden soumlu TMGD, U-Net otomasyon sistemi üzerinden Bakanlığa bildirilmelidir. TMGDK kuruluşunda istihdamı zorunlu olan personel, diğer UDHB bölgelerinde açılacak şubelerde Şube Sorumlusu olarak görev yapamaz.
 • İş sağlığı ve güvenliği hizmeti veren kuruluşlar, toplum sağlığı hizmeti veren kuruluşlar, çevre danışmanlık firmaları, idarece yetkilendirilmiş eğitim kuruluşları, şahıs şirketleri, özel güvenlik kuruluşları, temizlik firmaları, dernekler, federasyonlar, konfederasyonlar, birlikler, vakıflar, meslek odaları, sanayi odaları, ticaret odaları ile sanayi ve ticaret odaları veya bu kuruluşların ortak olduğu kuruluşlar TMGDK olarak yetkilendirilemezler.
 • Her bir TMGD’nin, SGK 4A Hizmet ve 2263.06 meslek grup kodu ile, tam süreli SGK primleri yatırılmalıdır. Kurucu ortaklar arasında yer alan TMGD’ler de, bu koşulu yerine getirmek durumundadır. Belge kiralama ve fiili olarak hizmet yeterliliklerini karşılayamama, TMGD vasfının yanı sıra İSG Sertifikası gibi başka bir sertifika ile birden fazla kurumda hizmet verme, birden fazla sigortalı çalışma halleri gibi durumlar; TMGDK ve TMGD’nin, Mevzuatın gerektirdiği ciddi idari yaptırım kararıyla karşı karşıya kalmalarına sebep olacaktır. (Bakınız)
 • TMGD’lerin, yalnızca TMGDK bünyesinde veya hizmet vereceği tek firmada sigortalı olarak kayıtlar altında yer alması zorunludur. Birden fazla sigortalılık haline, müsade edilmemektedir. (Referans Yazı)

 

“TMGDK YÖNERGESİ” üzerine 6 yorum.

 1. Yağız Bey,
  Eğer bir TMGD, TMGDK bünyesinde çalışıyor ise başka bir kuruluşa TMGD olarak hizmet veremez doğru, yada TMFB sahibi bir şirkete TMGD hizmeti veriyorken başka bir şirkete TMGD hizmeti veremez buda doğru.
  Ancak herhangi bir şirkette sigortalı olarak çalışıyorken TMFB sahibi başka bir şirkete TMGD hizmeti verebilir ve sigortalı olabilir. İki farklı işte sigortalı çalışmanın önünde bir engel yoktur. Bu durumla ilgili herhangi bir tebliğ veya yönerge de yoktur.
  Örneğin; inşaat şirketinde çalışan bir mühendisi ele alalım, bu mühendis ayrıca zaman, emek ve para harcayarak, girdiği sınavda da başarılı olarak TMGD olmuştur. Bu TMGD bir akaryakıt istasyonunda tam zamanlı sigortalı olarak, istasyona TMGD hizmeti verebilmektedir.
  Saygılarımla,

  1. Merhabalar Mehmet Bey,

   Değerli yorumlarınız için teşekkür ederim. Zira, TMGD hizmeti verebilmek için, 4A Hizmet 2263.06 Meslek kodu ile istihdam edilme zorunluluğu vardır. TMGDK veya işletme ile düzenlenecek sözleşmenin de, en az 3 ay olması zorunluluğu getirildi.

   Bu gibi birçok kez gelen soruyu, yasada yer aldığı halini dayanak alarak, doğruluğunu TMKT ile teyit ederek yanıtladım. 444 24 07 numaralı telefondan, çağrı merkezi ile iletişme geçerek, bilgiyi doğrulatabilirsiniz. Bu gibi usulsüzlükler karşısında; TMGD sahibine verilecek kınama cezasının yanı sıra, sertifika iptaline kadar gidebilecek cezalar mevcuttur. Belge kiralama ve fiziki olarak hizmet yeterliliklerini karşılamama, TMGD yanı sıra İSG Sertifikası ile başka bir kurumda hizmet verme, birden fazla sigortalı çalışma halleri gibi durumlar; TMGDK ve TMGD’nin, Mevzuatın gerektirdiği ciddi idari yaptırım kararıyla karşı karşıya kalmalarına sebep olacaktır.

   Kaynak: http://www.ubak.gov.tr/BLSM_WIYS/TMKDG/tr/Belgelik/guncel_haber_arsiv/20180110_170800_64574_1_64.docx
   TMGD Kuruluşları bünyesinde tam zamanlı olarak istihdam edilmiş TMGD lerin başka bir yerde ikinci bir işte SGK lı olarak görev yapmaları söz konusu değildir.

   Soru ve görüşlerinizi cevaplandırmaktan memnuniyet duyacağımı bilgilerinize sunar, iyi çalışmalar dilerim.

   1. Ancak SGK kanunu bir çalışanın aynı anda iki işte sigortalı olmasına mani değil. Kanun yönetmelikten hiyerarşik olarak yüksektedir. İşverenle çalışan karşılıklı anlaştıklarında, görev aldığı her iki kurumda da işini hakkıyla yaptığında üçüncü kişi ve kurumları neden ilgilendirir anlamıyorum. 5 kez sınava girdim. 5.’de aldım. Ben bu belgeyi almaya karar verdiğimde böyle bir şey yoktu. Ülkenin istihdam sorununu, özellikle de mühendisler tek maaşla geçinemezken, bizim sırtımıza yüklemek mantıksızlık. Bir mühendisin başka bir işte çalışmasını engelleyecek hiç bir hüküm yok SGK kanununda.

    1. Merhabalar Zeynep Hanım,
     Site bkaım çalışması nedeniyle yorumunuza gecikmeli olarak dönüş yapabiliyorum. Maalesef yasaların mantığı veya işlerliğiyle ilgili vatandaş olarak dilekçe yazmaktan başka bir hakkımız bulunmuyor. Birden fazla işyerinde çalışma imkanı, SGK nezdinde mümkündür. Ancak, TMGD Kuruluşları bünyesinde tam zamanlı olarak istihdam edilmiş TMGD’lerin başka bir yerde ikinci bir işte SGK lı olarak görev yapmaları mümkün değildir. TMGDK’nın mevzuatın gerektirdiği ciddi idari yaptırım kararıyla karşı karşıya kalmamaları için gereken hassasiyetin gösterilmesi duyurulmuştur. Aşağıdaki kaynaktan ilgili duyuruya erişebilirsiniz.

     Kaynak : http://www.ubak.gov.tr/BLSM_WIYS/TMKDG/tr/Belgelik/guncel_haber/20190107_155244_64574_1_64.pdf

 2. Bir TMGDK şubesiyim. Şube adres degişikliği için nasıl bir yol izlemem gerekiyor ? Teşekkürler

  1. Merhabalar,

   Ulaştırma Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü ile iletişime geçebilirsiniz. Sistemsel bir güncelleme olacaı için, muthtemelen dilekçe ile müracaat etmeniz gerekecektir.

Bir yanıt yazın