EMNİYET PLANI

Söz konusu tehlikeli maddelerin; kayıp, hasar ve çalınma durumlarında, acil durum planının devreye alınması gereklidir. Uygunsuz koşullar sonucunda, ekosistemi doğrudan etkileyen bu maddelerin, kontrol altında tutulması hayati önem taşımaktadır. Bu nedenle de, Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi sahibi firmaların, bir emniyet planına ihtiyacı vardır.

ADR Anlaşması uyarınca bir Emniyet planı, en azından aşağıdaki öğelere sahip olmalıdır: (Tarafımdan oluşturulan, örnek Emniyet Planı taslağı, sayfanın en alt bölümünde yer almaktadır.)

A. Sorumluluklarını yerine getirmelerini sağlayacak kuruma sahip yetkin ve nitelikli kişiler için emniyet ile ilgili sorumluluk dağılımı;

B. İlgili tehlikeli malların veya tehlikeli mal tiplerinin kayıtları;

C. Taşıma işlemi sırasında duraklamalar; yolculuk öncesinde, esnasında veya sonrasında tehlikeli malların araçta, tankta veya konteynerde tutulması ve bazı durumlarda modlar arası taşıma veya aktarma sırasında tehlikeli malların geçici olarak depolanması dahil olmak üzere emniyet riskleri ile ilgili değerlendirmenin ve mevcut işlemlerin incelemesi;

D. Tarafların sorumluluk ve görevleri ile orantılı olarak emniyet risklerini azaltmak için alınan önlemlerin doğru beyanı.

Bu beyan aşağıdakileri içerir:

  • Eğitim;
  • Emniyet politikaları (örn. daha yüksek tehlike potansiyeline sahip durumlara müdahale, yeni bir çalışan/istihdamın onayı, vb.);
  • İşletme uygulamaları (örn. bilinen yerlerde güzergah seçimi/kullanımı, tehlikeli malların geçici deposuna erişim (c)’de tanımlandığı üzere), hassas altyapıya yakınlığı,vb.);
  • Emniyet risklerini azaltmak için kullanılan teçhizat ve kaynaklar

E. Emniyet tehditlerinin, emniyet ihlalinin veya emniyetle ilgili olayların raporlanmasına ve ele alınmasına dair etkili ve güncel prosedürler;

F. Emniyet planlarının değerlendirilmesine ve test edilmesine dair prosedürler ve planların periyodik incelenmesine ve güncellenmesine dair prosedürler;

G. Emniyet planında yer alan taşıma bilgilerinin fiziksel açından emniyetini sağlamaya yönelik önlemler;

H. Emniyet planında bulunan taşıma bilgilerinin, yalnızca gerekli kişilerle paylaşılmasını sağlamaya yönelik önlemler. Bu önlemler, ADR’nin diğer bölümleri uyarınca uygulanması gereken bilgi hükümlerinin uygulanmasını engellemez.(1)

    (1) ADR 2017 – Ref. 1.10.3.2.2

Örnek Emniyet Planı Taslağı

 

 

 

Bir yanıt yazın