SOĞUTUCULU YÜK TAŞIMACILIĞI

Sıcaklığın istenilen değerde sabit tutulması gerekli yüklerin taşınmasında kullanılan taşıma üniteleri, soğutuculu/frigorifik özellikli ekipman olarak isimlendirilir. Soğutucu özellikli taşıma üniteleri; soğutuculu konteyner (Reefer Container) veya soğutuculu römork (refrigerating trailer) olarak farklı formlarda olup, taşımacılık faaliyetlerinde kullanılmaktadırlar. Bu taşıma ünitelerinin özelliği; iklimlendirme cihazı marifetiyle kabin içi ısı değerini kontrol ve sabit tutma yeteneğine sahip olmasının yanı sıra, üstün bir ısı izolasyonu imkanını sunmasıdır.

Soğutuculu yük taşımacılığında. ATP tarafından konulan kurallar doğrultusunda belirlenen taşıma ünitelerinin ısı dereceleri sınıflandırma sistemi; A, B ve C kategorilerinden oluşmaktadır. Buna göre;

 • Sınıf A (FRA – Reinforced Refrigerated Unit Class A) : Sıcaklık değerleri +12 ile +0 C aralığındadır.
 • Sınıf B (FRB – Reinforced Refrigerated Unit Class B) : Sıcaklık değerleri +12 ile -10 C aralığındadır.
 • Sınıf C (FRC – Reinforced Refrigerated Unit Class C) : Sıcaklık değerleri +12 ile -20 C aralığındadır.

Soğutuculu taşıma ünitesi yükleme ilkeleri, aşağıdaki şekilde özetlenebilir;

 1. Yükleme yapılmadan önce, +3 C’lik bir ön soğutma işlemi yapılmalıdır.
 2. Kasa içi nemin alınması için buz eritme(defrost) yapılmalıdır.
 3. Yükleme yapılırken kapılar mümkün mertebe kapalı tutulmalıdır.
 4. Taşıma ünitesi içindeki sıcaklık, yükün cinsine göre en uygun değere göre ayarlanmalıdır.
 5. Yüklenecek yükün sıcaklığı, önceden termometre ile ölçülmelidir.
 6. İklimlendirme mazgallarının(evaporatör, ventilatör) üzeri yükle kapatılmamalıdır.
 7. Yükler mutlaka paletli halde yüklenmelidir.
 8. Yük ile tavan arasında 20 cm, yan yüzeyler arasında ise 10 cm boşluktan az mesafe bırakılmamalıdır.
 9. Havalandırma kapakları kapatılmalıdır.
 10. Frigorifik römorkun kapakları kapatılmadan önce yükler kontrol edilmeli, içeride yük listesi dışında yer alabilecek bir cisim veya canlının olmadığından emin olunmalıdır.
 11. Römork içindeki sıcaklığın ölçümünü yapan termometrenin doğru çalıştığından emin olunmalıdır.
 12. Bekleme ve park işlemleri; serin, gölge ve mümkün olan en düşük sıcaklıktaki alanda yapılmalıdır.
 13. Canlı hayvan kesim ürünleri ön soğutma yapıldıktan sonra; meyve ve sebze gibi taze ürünler ise gece vaktinde yüklenmelidir.

Bozulabilir yük taşımalarına genellikle konu olan yüklerde, ısı derecesi ve iklimlendirme cihazının çalışma prensibi aşağıdaki gibidir;

Bir yanıt yazın