TEDARİK ve SEVKİYAT LOJİSTİĞİ

TEDARİK VE SEVKİYAT LOJİSTİĞİ (INBOUND & OUTBOUND LOGISTICS)

Tedarik Lojistiği (Inbound Logistics): üretimin konusu olan ham madde/ yarı mamül planlaması ve tedariğini konu alan lojistik faaliyetlerdir. Tedarikçi ile üretici firmanın arasındaki lojistik faaliyetleri konu alan bu terim; konu malzeme/hizmetin arzından, üretim bandına veya üreticinin deposuna kadar olan süreci kapsamaktadır. Bu nedenle; malzeme elleçleme, stok kontrol, muayene, taşıma, depolama gibi süreçlerle doğrudan bir etkileşim söz konusudur.

Tedarik lojistiği; planlama süreciyle bire bir etkileşimli olarak hareket ettiği için, konsolidasyon marifetiyle lojistik maliyetlerin düşürülmesini sağlar. Sunduğu gerçek zamanlı izlenilebilirlik imkanıyla, envanter yönetimini verimli hale dönüştürmektedir. Bu imkan, her adımda bilgi akışında sürdürülebilirliğin sağlanması ile mümkündür.

Tedarik lojistiği sisteminin iletişimde olduğu; stok kontrol, planlama ve depolama süreçleri sayesinde, belirsizlik ve öngörülemeyen sorunların önüne geçilebilmektedir. Bu sayede üretim maliyetlerinde düşüş sağlanırken, müşteri memnuniyetinde artış elde edilebilmektedir.

Taahhüt edilen plan ve kurallar dahilinde sunulan servis sürekliliği; süreçlerin iyileştirilmesi bakımından verimlilik sağlarken, etkileşimde olduğu bölümler sayesinde; doğru yük, doğru teslimat, ve doğru zaman prensiplerinin yer aldığı bir iş akışı getirmektedir.

Sevkiyat Lojistiği (Outbound Logistics): malların/hizmetlerin, üretim noktasından son tüketiciye kadar olan; toplama, depolama, dağıtım, muayene süreçlerini kapsamaktadır. Kısacası, ürün halindeki malın satıcısından son tüketiciye kadar olan mal/hizmet akışıyla ilgili faaliyetleri nitelemektedir.

Tedarik Lojistiği ile Sevkiyat Lojistiği arasındaki farklılıkları belirtmek gerekirse;

  • Tedarik Lojistiği, üretim bandında kullanılacak ürünlerin; satın alma, depolama ve dağıtım süreçlerini konu edinir. Sevkiyat Lojistiği ise, nihai ürünlerin son tüketiciye ulaştırılmak üzere; seçilmesi, paketlenmesi ve teslimatını esas almaktadır.
  • Tedarik Lojistiği, ham madde/yarı mamül tedariği ve planlamasıyla etkileşim halindedir. Sevkiyat Lojistiği ise, tamamıyla son tüketici beklentileri doğrultusunda, dağıtım kanallarının sürdürülebilirliği ve gelişimini misyon olarak belirlemiştir.
  • Tedarik Lojistiği, imalat veya montaj fabrikasında ihtiyaç duyulan kaynak/ham madde kullanımına yöneliktir. Buna karşı, Sevkiyat Lojistiği; bitmiş ürün veya ürünün son tüketiciye olan akışının iyileştirilmesine vurgu yapar.
  • Tedarik Lojistiği, tedarikçi ile üretici arasındaki etkileşimden kaynaklanmaktadır. Sevkiyat Lojistiği ise, üretici ile nihai tüketici arasındaki etkileşimden varlığını elde etmektedir.

Tedarik zincirinin ayrılmaz bir parçası olan lojistik, ham maddenin ürün haline dönüşerek, son teslim noktasına kadar zamanında teslim olabilmesini sağlamaktadır. Lojistik; istenilen yer, zaman ve miktarda ürün/hizmeti, uygun maliyetle tedarik ve sevk etmeyi hedeflemektedir.

Bir yanıt yazın