Sunumlar

1) Lojistik Genel Bilinçlendirme Eğitimi 2) Tehlikeli Madde Genel Bilinçlendirme Eğitimi 3) The Incoterms 2020 4) Dış Ticarette Ödeme Yöntemleri 5) Denizyolu İthalat Yüklemelerinde Kullanılan Terimler 6) Intermodal & Multimodal Taşımacılık 7) Industry 4.0 8) 6 Simple Ways to Optimize…

TMGD’nin ÖNEMİ

Lojistik sektörünün doğasında olan dinamizm, arz oluşan noktadan talep edilen noktaya olan ürün/hizmet akışının; taşıma, depolama, elleçleme, ağ tasarımı ve envanter kontrolü ihtiyacını karşılar. Lojistiğin fonksiyonları olarak kabul edilen bu 5 temel unsur, söz konusu sürecin sorunsuz ve güvenilir biçimde…

ADR ARAÇ UYGUNLUK BELGESİ(T9) VE BAŞVURU SÜRECİ

ADR Anlaşması, tehlikeli madde taşıyan araç ve teçhizatına ilişkin teknik muayene standartlarını, taraf ülkelerin kamu kurumlarınca uygulanması bakımından belirlemiştir. Amaç, taşıma esnasında oluşabilecek can kaybı ve çevresel etkileri en aza indirgemektir.  Bu bağlamda; tehlikeli yük taşıyan araçların ve üst yapılarının teknik muayenelerinin etkin…