KOMBİNE TAŞIMACILIK (COMBINED TRANSPORTATION)

Çevreci yaklaşımın taşımacılık sektöründe önem kazandığı çağımızda, ticaretin dünya üzerinde yayılmasından beri çok modlu taşımacılık yapılmaktadır. Coğrafi konumlar ve çevresel faktörlerin yanısıra, ülkelerin gerçekleştirdiği altyapı yatırımlarıyla birlikte, taşıma modlarında uzmanlaşılan bölgeler ortaya çıkmıştır. Bu bölgeler, karma taşıma metodunun gelişmesini sağlayan lojistik merkezler haline gelmiştir.

Kombine Taşımacılık’ta; taşımacılık sürecindeki kısa süreli taşımanın karayolu ile yapılması öngörülürken, uzun süreli taşımanın denizyolu, demiyolu ve/veya iç suyolu ile gerçekleştirilmesi öngörülmektedir. Kombine taşımacılık türünün amaçları şunlardır;

 • Hız marifetiyle zamandan tasarruf sağlamak,
 • Esnek çözümler üretebilmek,
 • Araç kapasitelerini tam şekilde kullanabilmek,
 • Maliyetleri düşürmek.

Taşımacılık modları arasındaki transferi kolaylaştıran altyapı kurulumu ve taşıma araç/ekipmanları sayesinde, lojistik sektörünün gelişimi sürdürülebilir hale gelmektedir. Karayolu ile denizyolu taşımalarının bir arada kullanılmasını sağlayan aktarma limanları ve RO-RO (Roll On Roll Of) gemileri; karayolu ile demiryolu modlarını bir araya getiren aktarma istasyonları ve RO-LA (Rollende Landstrasse) demiryolu taşımacılığı mevcuttur.

Özünde karma taşımacılık modelini oluşturan bu iki taşımacılık metodunun farkları ve getirilerine odaklanılacaktır.

İntermodal Taşımacılık; Yüklerin, içinde bulunduğu taşıma ünitesinden aktarılmaksızın, yalnızca taşıma ünitelerinin(konteyner vb.) aktarılması ile, birden fazla taşıma şeklinin bir arada kullanılmasıyla oluşan taşımacılık şeklidir. Amaç, göz önünde bulundurulan maliyet, zaman ve çevresel etkiler gibi kriterlerin, koşulların gerektirdiği seviyede en uygun hale getirilmesidir.

İntermodal taşımacılıkta, yükleme ve varış adresi arasında kullanılacak farklı taşıma modları için, birden fazla taşıyıcı ve taşıma sözleşmesi yapılmaktadır. Örnek vermek gerekirse; dış dolum yapılan konteyner taşımaları ve Ro-Ro güzergahını kullanan karayolu araçları ile yapılan taşımalar; taşıma ünitesinin içindeki yüklerin, başka bir üniteye aktarılmadan sevk edildiği intermodal taşımalara örnektir.

Multimodal Taşımacılık; Yüklerin, içinde bulunduğu taşıma ünitesinden aktarılmak maksadıyla, birden fazla taşıma modunun kullanımasıdır. Küresel ticaretin işleyişini kolaylaştıran bu taşıma modeli; özellikle dökme yüklerin taşınmasında kullanılan bir yöntemdir.

Multimodal taşımacılıkta, yükleme ve varış adresi arasında kullanılacak farklı taşıma modları için, tek taşıyıcı ve taşıma sözleşmesi yapılmaktadır. Süreçte yer alan birden fazla taşıma modunu, tek bir taşıyıcı firma organize etmektedir.

Yükleme ve varış yerleri arasındaki ana taşımanın denizyolu olarak tercih edildiğini varsaydığımızda; Kombine Taşıma Konişmentosu (Combined Transport B/L) veya Çok Modlu Konişmento (Multimodal B/L) düzenlenerek, taşıma sürecindeki birden fazla taşıma modunun tek bir kontrat altında sözleşmeye bağlanması sağlanmaktadır. Tehlikeli maddelerin taşınmasında da, Çok Modlu Tehlikeli Mal Taşıma Formu (IMDG-IMO) ve ADR Ref.5.4.1 uyarınca gerekli taşıma belgesinin, Konteyner Ambalaj Sertifikası Taşıma Belgesi’nin gerektirdiği bilgileri içermesi veya bu belgeyi ekinde bulundurması gerekmektedir.

Multimodal ve İntermodal taşımacılık terimleri; özünde karma bir taşıma metodunu içerse de, yüklerin içinde bulunduğu taşıma ünitesinden aktarılma durumları ve sözleşmelerde yer alan taşıma sorumluluklarının paylaştırılması bakımından farklılıklar göstermektedir. İntermodal taşımacılıkta; yüklerin, içinde bulunduğu taşıma ünitesinden başka bir üniteye aktarılmaması ön plana çıkarken, multimodal taşımacılıkta ise, tek bir taşıyıcı firma ve taşıma sözleşmesinin varlığı farklılık yaratmaktadır.

“KOMBİNE TAŞIMACILIK (COMBINED TRANSPORTATION)” üzerine 9 yorum.

 1. İyi günler,

  Multimodal ile Combined Transport deyimleri arasındaki fark nedir acaba? yorumunuzu iletmenizi rica edeceğim

  1. Merhabalar Ahmet Bey,

   Değerli yorumunuz için teşekkür ederim. Intermodal ve Combined Transport aynı terimlerdir. Yani; yüklendikleri taşıma ünitesinden aktarılmaksızın, birden fazla taşıma türüyle yapılan taşımacılık faaliyetleridir. Özünde aynı anlama gelen bu iki kelimenin kaynağına bakarsak; ABD’de Intermodal, Avrupa’da ise Combined olarak isimlendirildiğini görmekteyiz.

   Multimodal Transport ise, yüklerin farklı taşıma ünitelerine aktarılarak, birden fazla taşıma türünün kullanılması marifetiyle taşınması faaliyetlerini niteler.

   Intermodal/Combined taşımalara örnek vermek gerekirse; Konteyner ile yapılan, karayolu/demiryolu ve denizyolu FCL taşımaları dikkate alınabilir. Çünkü, mühürlenmiş konteyner içerisindeki yükler, konteyner içierisinden aktarılmaksızın, yükleme noktasından varış noktasına kadar taşınmaktadır. Intermodal için ayrıştırıcı nokta, yüklerin bulunduğu taşıma ünitelerinden aktarılmadan, birden fazla taşıma modlarının kullanılmasıdır.

   Multimodal Transport ise; dökme yüklerin(kum,kömür,buğday, petrol vb.) taşınmasında karşılaştığımız üzere, yüklerin bulunduğu taşıma ünitelerinden aktarılarak, farklı taşıma modlarıyla taşınmasını ifade eder. Gemi ambarından vinç ile kamyon kasasına aktarılan yükler, bulundukları taşıma ünitelerinden aktarılmadan, farklı taşıma modlarıyla sevk edilemezler.

   Gelecek yorumlarınızı cevaplandırmaktan memnuniyet duyacağımı bilgilerinize sunar, iyi çalışmalar dilerim.

  1. Merhabalar Meltem Hanım,

   Multimodal taşımacılıkta tek bir taşıyıcı ve taşıma sözleşmesi yer aldığı için, anlaşılan taşıma şekline göre (FIFO, FILO, LIFO, LILO) yükleme ve boşaltmadaki sorumluluklar belirlenmektedir. Taşıyıcı terimlerine ilişkin detaylı bilgi için, Sunumlar bölümünden “Denizyolu İthalat Yüklemelerinde Kullanılan Terimler” adlı sunumu inceleyebilirsiniz. Bkz. http://www.yagizozbir.com/wp-content/uploads/2017/07/5.-Denizyolu-İthalat-Yüklemelerinde-Kullanılan-Terimler-1.ppt

 2. Merhaba Hocam, öncelikle değerli bilgileriniz için teşekkür ederim. Sorum şöyle Ambarlı limanından Hamburg limanına oradan da a) karayolu ve b) tren yolu ile Almanya’nın içine yük taşınsa İhracatçı için sigorta ve nakliyenin üstlenilmesi halinde teslim şekli beyannamelere ne olaerak yazılmalıdır? a)(Denizyolu+ karayolu) ve b) (denizyolu+ demiryolu) . Ayrıca düzenlenecek taşıma belgelerinin isimleri ne olur ? Saygılarımla

  1. Merhabalar Murat Bey,

   Değerli yorumunuz için teşekkür ederim. Bu taşımada kullanılacak taşıma evrakı Bill Of Lading (Denizyolu Konişmentosu) olacaktır. Belirttiğiniz taşıma için CIP (Cost Insurance Paid) veya DAP (Delivered At Place) teslim şekillerinden birisini kullanılabilirsiniz. Ancak, sigorta da satıcının sorumluluğunda olacaksa, CIP teslim şeklinin kullanılması daha doğru olacaktır. Ticari evraklar üzerindeki teslim şeklinin kullanımı; CIP teslimat şehri, posta kodu, ülke ve incoterm sürümü şeklinde olmalıdır. (Örneğin; CIP Dortmund 44135 Germany Incoterms 2020)

   Detaylı bilgi için, iletişim bölümünden telefon ve e-posta yoluyla ulaşabilirsiniz. Gecikmeli yanıtım için özür diler, iyi çalışmalar dilerim.

 3. Merhabalar Sn.Hocam,
  Öncelikle geri dönüşünüz için çok teşekkür ederim. Denizyolu + Karayolu şeklinde 2.taşıma aracı işin içine girmesine karşın taşıma belgesini isminin Deniz Konşimentosu olma nedeni 1.taşıma aracının gemi olması nedeniyle midir. Bunu lütfen açıklayabilr misiniz? Ve ilave olarak izninizle bir soru daha yöneltmek istiyorum. Ambarlı Limanı / Hamburg Limanı ve oradan da Karayolu/Demiryolu ile örneğin Bremen’deki İthalatçıya ( navlun ve sigorta Alman İthalatçıya ait olmak üzere) mal gönderilseydi beyannameye teslim şekli olarak ne yazılır ve düzenlenecek taşıma belgesinin ismi ne olurdu? Saygılarımla

  1. Merhabalar Murat Bey,

   Bu gibi taşımalarda belirleyici nokta, ürünlerin bulunduğu taşıma ünitesinden aktarılma durumudur. Bahsettiğiniz yüklemede; konteyner dolumu yapıldığı adresten teslimat adresine kadar, yükler bulunduğu konteynerden aktarılmaksızın taşınmaktadır. İlk sorunuzun açıklamasına istinaden, yükün ihracat gümrük beyannamesinde belirtilen denizyolu taşıma moduna ait taşıma evrakının (B/L Bill of Lading) geçerli olacağını kabul edebilirsiniz.

   Ikinci sorunuz için de, yüklerin bulunduğu konteynerden aktarılma durumuna göre cevaplar değişkenlik gösterecektir. Denizyolu konişmentosu, yüklerin konteynerden boşaltılıp farklı taşıma moduna aktarıldığı noktada geçerliliğini yitirecektir. Son teslim adresine kadar aynı konteynerde taşıma yapılacaksa, denizyolu konişmentosu (B/L) geçerli olacaktır. Ancak, taşıma üniteleri(konteyner, vagon, kamyon kasası vb) de değiştirilecekse -özellikle dökme yüklerde- ilgili taşıma türünün taşıma evrakı kullanılacaktır. Örneğin, Hamburg Limanı’ndan konteynerden kamyon kasasına veya tren vagonuna aktarım yapıldığı takdirde, karayolu veya demiryolu taşıma evrakı düzenlenmelidir.

 4. HOCAM KOMBİNE TAŞIMACILIĞA ÖRNEK VERMENİZİ RİCA EDECEKTİM VE BU SÖZ KONUSU OLAN TAŞIMA TÜRLERİNİN BENZER YANLARINI DA YAZARSANIZ SEVİNİRİM ŞİMDİDEN TEŞEKKÜR EDERİM…

Bir yanıt yazın