Sunumlar

1) Lojistik Genel Bilinçlendirme Eğitimi 2) Tehlikeli Madde Genel Bilinçlendirme Eğitimi 3) The Incoterms 2020 4) Dış Ticarette Ödeme Yöntemleri 5) Denizyolu İthalat Yüklemelerinde Kullanılan Terimler 6) Intermodal & Multimodal Taşımacılık 7) Industry 4.0 8) 6 Simple Ways to Optimize…

Endüstri 4.0

Endüstri Nedir? Sanayi ya da “endüstri”, devamlı veya belli zamanlarda, makine ve benzeri araçlar kullanarak bir madde veya gücün niteliğini veya biçimini değiştirerek toplu üretimde bulunan faaliyet dalıdır.(1) Sanayi Devrimi ve Aşamaları Sanayi Devrimi, ilk olarak Birleşik Krallık’ta ortaya çıkmış,…

TMGD’nin ÖNEMİ

Lojistik sektörünün doğasında olan dinamizm, arz oluşan noktadan talep edilen noktaya olan ürün/hizmet akışının; taşıma, depolama, elleçleme, ağ tasarımı ve envanter kontrolü ihtiyacını karşılar. Lojistiğin fonksiyonları olarak kabul edilen bu 5 temel unsur, söz konusu sürecin sorunsuz ve güvenilir biçimde…