ADR ARAÇ UYGUNLUK BELGESİ(T9) VE BAŞVURU SÜRECİ

ADR Anlaşması, tehlikeli madde taşıyan araç ve teçhizatına ilişkin teknik muayene standartlarını, taraf ülkelerin kamu kurumlarınca uygulanması bakımından belirlemiştir. Amaç, taşıma esnasında oluşabilecek can kaybı ve çevresel etkileri en aza indirgemektir.  Bu bağlamda; tehlikeli yük taşıyan araçların ve üst yapılarının teknik muayenelerinin etkin…