Etiketleme ve Levhalandırma

Tehlikeli maddelerin sınıflandırmalarına istinaden, Tablo A Sütun 5’te yer alan rakamlar dikkate alınarak etiketlendirme yapılır. Ayrıca, üretici firmanın düzenlediği MSDS Formu’nda yer alan, tehlikeli maddeye ilişkin çevre etkileri ve taşıma şartlarına istinaden ek etiketler dikkate alınır. Etiketleme, sınıfları gösteren baklava…