INCOTERMS 2020 İLE GELEN YENİLİKLER

Incoterms; Uluslararası Ticaret Odası(ICC – International Chamber of Commerce) tarafından düzenlenen ve ihracata konu eşyanın taşınması esnasındaki; risk, sorumluluk ve maliyetlerin taraflar arasında dağılımını belirleyen kurallardır. Uluslararası Ticaret Odası (ICC) tarafından 1936 yılından beri yayınlanan Ticaret Koşullarının Yorumlanmasında Uluslararası Kurallar…